Strona główna

Zespół Szkół nr 9 w Suwałkach ul. Klonowa 51

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERENTA

Zespół Szkół nr 9 w Suwałkach informuje, że na podstawie protokołu Komisji Przetargowej z dn. 11 czerwca 2013 r. stwierdziła, że w przetargu wzięły udział dwie firmy:

  1. Catering Podlaski E. Jaśkiewicz ul. 4 Sierpnia 4; 16 - 411 Szypliszki
  2. Przedsiębiorstwo Handlowe Jan Kalinowski ul. Półwysep 1; 16 - 407 Wiżajny

Oferta firmy Przedsiębiorstwo Handlowe Jan Kalinowski ul. Półwysep 1; 16 - 407 Wiżajny została oceniona jako najkorzystniejsza.

W związku z powyższym zamówienie na: „Przygotowanie, dostarczenie i wydanie gorącego posiłku - obiadu dla uczniów w stołówce Zespołu Szkół nr 9 w Suwałkach” zostaje przydzielone firmie Przedsiębiorstwo Handlowe Jan Kalinowski ul. Półwysep 1; 16 - 407 Wiżajny.

Zespół Szkół nr 9 w Suwałkach ul. Klonowa 51; 16-400 Suwałki tel/fax (087)567-51-40 e-mail: sekretariat@zs9.suwalki.eu